HEDEF SEKTÖRLER

Türkiye, yazılım ve teknoloji alanında büyük bir ilerleme kaydetmiştir ancak var olan potansiyel ne yurt içinde ne de yurt dışında hak ettiği farkındalığa ulaşamamıştır. Türkiye’de teknoloji kullanımına açık şirket yöneticileri ve daima daha iyisini hedefleyen şirketler için, yeterli insan kaynağı, kapasite ve yenilik niyetiyle yola çıktıklarında başarı kaçılmazdır. Türkiye’nin gelişmiş ve uluslararası alanda yetkin büyük sektörlerinin daha iyiye yol alması yenilik odaklı bilgi transferiyle mümkündür.

Bunun için, uluslararası alanda yetkin büyük şirketler ile bu şirketleri destekleyen küçük ve orta ölçekli işletmelerin bir arada çalışması ve hatta KOBİ ekosistemi oluşturması şarttır. İşbirliklerin ve yeni ürünlerin oluşması konusunda uzman danışmanlar ve bu alanda uzman eğiticilerle mümkündür.

Otomotiv, telekom, beyaz eşya, finans ve sağlık sektörlerini daha da ileriye taşımak için gereken desteği size 100 yılı aşkın tecrübemizle sağlamaya hazırız.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ

Büyük firmaların ve büyük firmaları destekleyen yan sanayinin oldukça gelişmiş olduğu otomotiv sektörü, Türkiye’nin en önemli lider sektörlerinden bir tanesidir.

Actuate olarak otomotiv sektöründe, yan sanayiyi oluşturan KOBİ’lerin inovasyona daha hızlı ulaşabilmelerini ve büyük firmalarla KOBİ’ler arasındaki bilgi transferinin daha hızlı hale getirilmesini hedefliyoruz.

Bunun sonucunda da, yeniliklerin büyük firmaların ürünlerine enjekte edilmesini sağlamayı hedefliyoruz.

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜ

Türkiye, dünyadaki beyaz eşya sektöründe en önemli pazar payına sahiptir. Oldukça gelişmiş olan bu sektörde, KOBİ’ler tarafından çıkarılan ürünlerin, büyük firmalarla yarışabilecek kalitede olduklarının ve bu firmaları zorlayabildiklerinin bilincindeyiz.

Bu sektördeki hedefimiz, beyaz eşya sektöründe hem KOBİ’lerin gelişmesine katkı sağlamak ve büyük firmaların inovasyon sürecine katkıda bulunmak.

İki tarafa da desteklerimizi sunarak endüstrideki gelişmelere katkı sağlamak istiyoruz.

TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ

Bir diğer alan olan Telekom sektöründe, büyük firmalarımız KOBİ ekosistemi oluşturma konusunda dünyanın örnek aldığı işletmelerdir. Oluşturulan bu KOBİ ekosistemi, büyük firmaları yeni ürünler geliştirme konusunda şimdiye kadar oldukça desteklemiştir.

Bundan sonraki süreçte, telekomünikasyon sektöründe, teknoloji ve ürün gamını genişletme başlıklarında KOBİ’ler ile büyük firmalar arasındaki ilişkinin arttırılmasını sağlamak önceliğimiz.

Actute olarak biz, yeni ürünlerin en hızlı ve en karlı biçimde oluşturulmasını sağlama hedefimizle işletmeninizin yanındayız.

FİNANS SEKTÖRÜ

Yazılım ihracatı konusunda Türkiye’nin en önemli kalemlerinden bir tanesi Finans yazılımlarıdır. Türkiye’de geliştirilmiş olan yazılımların, burada, oldukça genişbir alana ihracatı mevcuttur.

Biz, finans sektöründe Türkiye’de çok daha fazlasını başarabilecek potansiyele sahip KOBİ’ler ve firmalarla çalışarak ürünlerinin yurtdışına hazırlanması, yurtdışı satış süreçlerinin düzenlenmesi ve ihracatın arttırılması konusunda çalışmayı hedefliyoruz.

SAĞLIK SEKTÖRÜ

Sağlık sektöründe uzun süreden beri lider olan Türkiye, bu alanda yeni bir süreç yaşamaktadır. Sağlık turizmi olarak anılan ve sağlıkla ilgili farklı alanlarda Türkiye tarafında yurtdışına verilen hizmetler mevcuttur. Liderliğimizi koruyabilmek, yazılım ve teknoloji alanındaki gelişmelerin olabilecek en yoğun biçimde hayatımıza dahil edilmesiyle mümkündür.

Actuate olarak, sağlık sektöründe Türkiye’nin bu alanda sahip olduğu bilgi birikimini teknolojiyle destekleyerek çok daha üst seviyelere çıkarmayı ve diğer ülkeler ile aramızda bulunan farkın artırılmasını hızlandırmayı hedefliyoruz.