FON YÖNETİMİ

Actuate tarafından sağlanan hibe-destek ve finansal programlara katılım desteği, ulusal ve uluslararası mekanizmalar için ikiye ayrılmıştır. Firma veya kuruluşların talep ve ihtiyaçlarına uygun olarak uygun fonlamaya katılım seçilecektir:

ULUSAL MEKANİZMALAR

Ulusal mekanizmaların belkemiğini TÜBİTAK programları oluşturmaktadır. Şemsiye kuruluşlar, KOBİ’ler ve büyük firmalar için Ar-Ge ve inovasyonu destekleyen hibe destek sistemleri yürüten TÜBİTAK bünyesinde, 1001, 1003, 1501, 1503, 1601, 1615 gibi destek programları bulunmaktadır. Araştırma kapsamına, geliştirilen ürünün olgunluk seviyesine, desteği talep eden kurum türüne göre bu programlar seçilebilmekte ve destek sağlanabilmektedir.

Kalkınma ajansları destekleri daha çok şemsiye kuruluşlara veya konsorsiyumlara hitap eden, toplum gelişimine etkisi olan projelerin fonlandığı ulusal mekanizmalardandır. Bölgesel kalkınma ajansları aracılığıyla sağlanan bu fonlar, bölgesel stratejiler etrafında şekillenerek bölge gelişimine katkı sağlamayı hedefler. Bu nedenle hizmet alacak firmanın çalışma konusunun çağrıların stratejik hedeflerine uygunluğu önem taşımaktadır. Çağrıların ulaşmayı amaçladığı uygulama alanı göz önüne alındığında şemsiye kuruluşlar ve konsorsiyumlara uygun olsalar da, KOBİ’ler ve diğer firmalar için halihazırda uygulamada olan kalkınma ajansı destekli programlara katılım şansı bulunmaktadır (mentörlük programları, ticarileşme döngüleri vb.)

Bakanlık özelinde sunulan hibe destekler, ulusal destek mekanizmalarının bir diğer ayağıdır. Şemsiye kuruluşlar ve konsorsiyumlara hitap eden bu programlardan, KOBİ ve diğer firmalar ise destek alan projelere katılarak yararlanabilir. Bakanlık destekleri toplumda büyük çaplı gelişme yaratacak, yenilikçi büyümeyi hedefleyen ve ulusal stratejik hedefler dahilinde çıktıların olabileceği projeleri desteklemektedir.

ULUSLARARASI MEKANİZMALAR

Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Horizon 2020 programı, toplumların Avrupa Birliği standartlarında inovatif ve büyüme odaklı yetkinlik oluşturmaları ve bu yetkinliğin paylaşımı üzerinedir. Program kapsamında konularına göre farklı zamanlarda çağrılar açılmakta, firmalara, akademisyenlere ve konsorsiyumlara araştırma, bilgi alışverişi ve yetkinlik oluşturma konusunda destek sağlamaktadır.

Kümelenme özelinde destekler, çoğunlukla Avrupa Komisyonu desteğiyle oluşturulmuş, belirli bir konu özelinde oluşturulmuş kümelerin sağladığı desteklerdir. Sektörüne göre oluşturmuş olan bu kümeler, stratejik konumlanmalarına ve hedeflerine göre bütçelerinin bir kısmını proje desteklemeye ayırabilmektedir. Destek almak isteyen firmalar; projelerinin olgunluğuna ve projelerinin yapısına göre zamanlama da uygun olursa; sektörleriyle ilgili kümelere başvurarak hibe desteklerden yararlanabilir, networking faaliyetleri gerçekleştirebilirler.

Devlet destekli fonlar, diğer ülkelerde devlet desteğiyle oluşturulmuş fonlardır. Bunlardan bazıları ulusal amaçlı açılırken, bazı ülkelerin diğer ülkelerin refah seviyelerini artırma yönündeki hedeflerine yönelik olarak yabancı katılımcılara da açılmaktadır. Bazen de ülkeler, bölgeye özel destek programları açarak bölge özelinde yetkinlik artırımı için destek sağlamaktadır. Açılan programlara uygun olarak KOBİ’ler, firmalar, araştırma kuruluşları, şemsiye kuruluşlar vb. bu tip fonlama mekanizmalarına proje sunabilirler.